Μέσα μεταφοράς -Κυκλοφοριακή Αγωγή

Μέσα μεταφοράς -Κυκλοφοριακή Αγωγή

Ξεκινήσαμε να μιλάμε για τα μέσα μεταφοράς ,τη χρησιμότητά τους και την ανάγκη που εξυπηρετεί το καθένα έτσι ώστε τα παιδιά να διευρύνουν τις γνώσεις που έχουν γι’αυτά, να τα ομαδοποιήσουν ,να συγκρίνουν τα παλιά με τα σύγχρονα μέσα και να εντοπίσουν τις διαφορές τους.

IMG_2968  IMG_2960

IMG_2961  IMG_2988

IMG_2989  IMG_3031

IMG_2959  IMG_2966

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες όπως το θεατρικό παιχνίδι ,τις δραματοποιήσεις και την παντομίμα, τα παιδιά διεύρυναν τις γνώσεις τους για τα μέσα μεταφοράς ενώ ταυτόχρονα, συνεργάστηκαν, ψυχαγωγήθηκαν και ανέπτυξαν τη φαντασία τους.

pizap.com14651166307061  pizap.com14651167525941

pizap.com14651168028591  pizap.com14651168637141

pizap.com14651169710901  pizap.com14651170446651

Στα μαθηματικά, διδαχτήκαμε τον αριθμό 10, κάναμε προσθέσεις, αφαιρέσεις καθώς και ομαδοποιήσεις-ταξινομήσεις.

IMG_3018  IMG_3020

IMG_3021  IMG_3023

IMG_3024  IMG_3029

IMG_3028  IMG_3027

Στη συνέχεια, ασχοληθήκαμε με την Κυκλοφοριακή Αγωγή  ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ασφαλή συμπεριφορά των πεζών,να γνωρίσουν τον ΚΟΚ και να γίνουν μελλοντικοί συνειδητοποιημένοι πολίτες.

IMG_3034  IMG_3040

pizap.com14651195658381  IMG_3035

pizap.com14651200666721  pizap.com14651194436181

IMG_3045  IMG_3047

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.