Στο σχολείο μας υπηρετούν οι παρακάτω νηπιαγωγοί:

  • Μεϊμάρη Δήμητρα – Προϊσταμενη
  • Αλεξάκη Μαρία
  • Ανδρουλιδάκη Ρούλα
  • Φανιουδάκη Ντίνα