Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολ. έτος 2017-2018

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολ. έτος 2017-2018

Οι εγγραφές για το σχολ. έτος 2017-2018 στα Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από 2-19 Μάιου 2017. Εγγραφές μετά τις 19 Μάιου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Εκπ/σης

Στα Νηπιαγωγεία για το σχολ. έτος 2017-18 θα φοιτήσουν μαθητές που ανήκουν στη σχολική μας περιφέρεια και έχουν γεννηθεί το 2012 και το 2013. Τα Νηπιαγωγεία δέχονται όλες τις αιτήσεις Νηπίων και Προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- 2017-18
  2. Το Πιστοποιητικό γέννησης αναζητείται από το Νηπιαγωγείο
  3. Αποδεικτικό στοιχείο για τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Ε1, λογ/σμός ΟΤΕ-ΔΕΗ , μισθωτήριο κατοικίας θεωρημένο)
  4. Επίδειξη βιβλιαρίου εμβολίων
  5. Ατομικό Δελτίο υγείας μαθητή συμπληρωμένο από γενικό γιατρό ή παιδίατρο(επισυνάπτεται) ΑΔΥΜ

Μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπ/κές ανάγκες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στο σχολείο λειτουργούν:

  • 2 τμήματα με υποχρεωτικό πρόγραμμα 8.30- 13.00 (προσέλευση 8.20-8.30)
  • 1 τμήμα με πρωινό υποχρεωτικό που συνεχίζει με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (συνολικά 8.30-16.00).

Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο τμήμα:                           Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: 1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους. 2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως: I) πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι. II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. Όσα νήπια/προνήπια παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα και μόνο αυτά έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν επιπλέον τη πρόωρη υποδοχή (προσέλευση 7.45-7.55) αρκεί να το ζητήσουν τουλάχιστον 5 νήπια/προνήπια για να λειτουργήσει η ζώνη αυτή.

Γ. ΩΡΑΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

8.30-09.00 και 13.00-13.30

Comments are closed.